Kontakt

Napisz do nas:

Administratorem podanych danych osobowych jest PAN DPT w Wierzbie
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony) (art. 6 ust. 1 lit f) RODO)
Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z PAN DPT w Wierzbie w zakresie i w celu, w jakim podmioty te udzielają nam wsparcia w zakresie administrowania stroną internetową skierowaną, jak również świadczeniem usług hostingu.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie.
Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów.
Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: liod@wierzba.pan.pl , PAN DPT w Wierzbie, Wierzba 7, 12-220 Ruciane-Nida

Rezerwacje:

  • Adres: Wierzba 7,
    12-220 Ruciane Nida
    woj. warmińsko-mazurskie
  • Telefon: (+48 87) - 423 16 19
  • Telefon: (+48) - 516 009 061
  • Fax: (+48 87) - 423 16 19
  • E-mail: wierzba@wierzba.pan.pl
  • NR RACHUNKU: Bank BGK 96 1130 1017 0020 1462 9420 0029

 

 

 

Facebook

Twitter