RODO

Informacja w związku z wejściem z dniem 25 maja 2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

RODO.PDF

Facebook

Twitter