OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane:

Rozbudowa o funkcję sanitarną wolnostojącego budynku gospodarczego Polskiej Akademii Nauk Domu Pracy Twórczej w Wierzbie, zlokalizowanego w Popielnie (nr 25), działka 1/132, obręb geodezyjny 14-Wierzba. 

Zal.8 do SIWZ PROJEKT budowlany z załącznikami:

Projekt budowlany-pobierz

Budowlanka wykonawczy – pobierz

Instalacje elektryczne wykonawczy – pobierz

Instalacje sanitarne wykonawczy – pobierz

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu Rozbudowa o funkcję sanitarną wolnostojącego budynku gospodarczego Polskiej Akademii Nauk Domu Pracy Twórczej w Wierzbie, zlokalizowanego w Popielnie (nr 25), działka 1/132, obręb geodezyjny 14-Wierzba

—————————————————————————————————————–

Plan zamówień publicznych na 2020 rok:

————————————————————————————————————————

Ogłoszenie o zamówieniu na:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla remontu odtworzeniowego przeszklonych ryzalitów i przylegających do nich fragmentów elewacji oraz fragmentów dachów w budynku centrum konferencyjnego Polskiej Akademii Nauk w Wierzbie.

Rozstrzygnięcie postępowania:

———————————————————————————————————————–

Zapytanie w celu rozeznania rynku na zadanie: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla remontu odtworzeniowego przeszklonych ryzalitów i przylegających do nich fragmentów elewacji oraz fragmentów dachów w budynku centrum konferencyjnego Polskiej Akademii Nauk w Wierzbie”

Zapytanie ofertowe dotyczące usług pralniczych:

———————————————————————

Zapytanie ofertowe dotyczące sukcesywnej dostawy oleju opałowego lekkiego:

Informacja i rozstrzygnięciu postępowania:

———————————————————————–

Ogłoszenie o zamówieniu:
Remont 5 łazienek w budynku centrum konferencyjnego PAN DPT w Wierzbie

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania:

——————————————————–

Unieważnienie postępowania :

Ogłoszenie z dn.23.10.2019 – przetarg nieograniczony:

Remont odtworzeniowy przeszklonych ryzalitów i przylegających do nich fragmentów elewacji oraz fragmentów dachów w budynku konferencyjno-hotelowym Polskiej Akademii Nauk w Wierzbie z opracowaniem dokumentacji w systemie „projektuj i buduj”. – Postępowanie 2.

Odpowiedź do wykonawców ubiegających się o zamówienie:

Przedłużenie terminu zgłoszeń dot.konkursu na stanowisko dyrektora- PAN DPT w Wierzbie. Szczegóły:

Ogłoszenie z dn.03.10.2019- konkurs na stanowisko dyrektora – PAN DPT w Wierzbie. Szczegóły :

Zapytanie ofertowe z dnia 05.04.2019

Zapytanie ofertowe na usługę wywozu nieczystości stałych


Zapytanie ofertowe z dnia 10.04.2019

Dostawa artykułów spożywczych – mięso świeże


Zapytanie ofertowe z dnia 10.04.2019

Dostawa artykułów spożywczych – ryby mrożone

Zapytanie ofertowe z dnia 10.04.2019

Dostawa artykułów spożywczych – nabiał

Zapytanie ofertowe z dnia 10.04.2019

Dostawa artykułów spożywczych – mrożonki

Zapytanie ofertowe z dnia 10.04.2019

Dostawa artykułów spożywczych – pieczywo mrożone

Zapytanie ofertowe z dnia 10.04.2019

Dostawa artykułów spożywczych – warzywa i owoce

Zapytanie w celu rozeznania rynku z dnia 10.04.2019

Kontrole okresowe (przegląd techniczny)

Zapytanie w celu rozeznania rynku z dnia 19.04.2019

Kontrole okresowe (przegląd techniczny)

Wynik postępowania o wywóz śmieci

Zapytanie w sprawie postępowania o wykonanie projektu architektonicznego rozbudowy budynku o część sanitarną w Popielnie

Ogłoszenie o zamówieniu PLIK PDF

Sanitariaty Popielno_koncepcja PLIK PDF

WZ_dot_budynku_sanitariatów_w_Popielnie09.2018 PLIK PDF

Zal4 Koncepcja_sanitariaty_Popielno PLIK PDF

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów budowlanych

Postępowanie II o wykonanie projektu architektonicznego rozbudowy budynku w Popielnie

koncepcja na sanitariaty w Popielnie.pdf

Popielno_umowa_16052019.pdf

WZ dot. budynku sanitariatów w Popielnie09.2018.pdf

zal 1 – formularz ofertowy popielno.docx

Załącznik 1 b do zapytania.docx

Kolejne postępowanie o wybór projektanta do rozbudowy budynku w Popielnie o część sanitarną

Postępowanie o zakup oleju opałowego

Rozstrzygniecie postępowania o wybór Projektanta Popielna DPT.ZP-7/2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok: